Text Numarator

Çift yönlü dönüştürücüdür; sayılı metni yazarsanız harfli metin; harfli metin yazarsanız sayılı metin gelir.


C1FT Y0NLU D0NU5TURUCUDUR; 54Y1L1 M3TN1 Y424R54N12 H4RFL1 M3T1N; H4RFL1 M3T1N Y424R54N12 54Y1L1 M3T1N G3L1R.